Uniserv Jarosław  »  Przemysł energetyczny

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

Już od kilku lat zapotrzebowanie na energię rośnie w wyższym tempie niż jej podaż.

Oznacza to, że osiągnięcie każdego kolejnego poziomu zrównoważenia tych wartości

wymaga bardziej efektywnego wytwarzania, dostarczania i korzystania z energii

Jak wszyscy bardzo dobrze wiemy, dla przemysłu energetycznego nadeszły czasy intensywnych działań rynkowych, zarówno w zakresie nowego budownictwa jak i modernizacji istniejących instalacji. Stwarza to nam wszystkim wciąż bardzo duże możliwości rozwoju i generowania zadawalających zysków ze sprzedaży. Wyrażamy w tym miejscu opinię, iż prosty rachunek ekonomiczny poparty dodatkowo informacjami o stosowanej przez naszą Spółkę technologiach produkcji, może doprowadzić do nawiązania przez nasze Firmy długofalowej współpracy handlowej ku zadowoleniu wszystkich Państwa klientów, szanujących swoje pieniądze i szukających najwyższej jakości wyrobów za bardzo atrakcyjną cenę. Zależy nam przede wszystkim na strategicznym partnerstwie.

  • naprawa konstrukcji żelbetowych, ceramicznych, stalowych
  • termomodernizacja bloków energetycznych
  • termomodernizacja przewodów energetycznych
  • wykonanie i montaż konstrukcji stalowych
  • wzmacnianie konstrukcji stalowych
  • wykonanie i montaż przenośników taśmowych i zgrzebłowych do transportu biomasy
  • zabezpieczenia antykorozyjne istniejących konstrukcji i urządzeń