Uniserv Jarosław  »  Aktualności  »  Aktualność

Zaproszenie do przedstawienia oferty w ramach zapytania ofertowego nr BR/1/2017

W związku z przygotowywaniem Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach  I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2017 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert dotyczących podwykonawstwa części prac merytorycznych, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

« wróć