Uniserv Jarosław  »  Aktualności  »  Aktualność

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIR/2016

W związku z przygotowywaniem Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszamy do składania ofert dotyczących podwykonawstwa części prac merytorycznych, zgodnie z warunkami określonymi w treści zapytania.

« wróć