Uniserv Jarosław  »  Aktualności  »  Aktualność

Wynik zapytania ofertowego nr BR/1/2017

UNISERV Jarosław Sp. z o.o. informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr BR/1/2017 na „Opracowanie technologii spajania elementów rury żebrowanej (stalowa rura i aluminiowe żebro) umożliwiającej uzyskanie ciągłego połączenia metalicznego oraz automatyzację procesu produkcji. Przeprowadzenie badań wytrzymałościowych (rozciąganie, zginanie, ścinanie) połączeń wykonanych w wyniku opracowanej technologii oraz badań metalograficznych makroskopowych i pomiarów twardości połączeń” –dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Instytut Spawalnictwa z siedzibą przy ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 44-100 Gliwice. Oferta Instytutu Spawalnictwa uzyskała 100 punktów.

Zapytanie ofertowe numer BR/1/2017 zostało ogłoszone w związku z planowaną realizacją projektu polegającego na przeprowadzeniu prac badawczo-rozwojowych nad automatyzacją procesu produkcyjnego rur żebrowanych, który pozwoli na uzyskanie produktu o lepszych parametrach technicznych przy równoczesnym ograniczeniu zużycia materiału, energii oraz czasu w stosunku do obecnych technologii produkcji rur żebrowanych. UNISERV Jarosław Sp. z o.o. będzie ubiegał się o otrzymania dofinansowania na realizację przedmiotowego projektuw ramach podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

« wróć